Private Banking – жетиштүү кардарлар үчүн финансылык кызмат көрсөтүүлөр.

Жетиштүү кардарларды тейлөө – Оптима Банктын артыкчылыктуу багыттарынын бири. Корпоративдүү тейлөө борборунун кеңсесинде, Сиз ар дайым, максималдуу көңүл бурууга жана оптималдуу финансылык чечимдерге ишенсеңиз болот. Мүмкүнчүлүктөр чегин кеңейтүү менен, биз Сиз үчүн,  продуктыларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү   абдан кызыктуу жасайбыз. Бирок, ошону менен бирге, жабык клуб, сиз, сиздин эсептер жана жүргүзүлгөн операциялар жөнүндө маалыматтын толук жашырындуулугун, продуктылардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн эксклюзивдүүлүгүн, ар бир кардарга жеке мамиленин жана тейлөөнүн жогорку деңгээлин  сактайбыз.

«Оптима Банктын» VIP-борбору бир катар кызматтарды көрсөтөт: