Private Banking Сизге Lifestyle management  багытындагы бир катар кызмат көрсөтүүлөрдү сунуш кылат, ал, үй, көңүл ачуу, ден соолук, саякаттоо, иш-чаралар сыяктуу жашоонун бардык чөйрөсүндөгү ар кандай процесстерди уюштурууга багытталган жеке комплекстүү тейлөөнү берет.

Жеке  lifestyle Manager vip-кардарга дүйнөнүн кайсы гана бурчунда болбосун суткасында 24 саат бою жеткиликтүү. Аны менен байланыштын кайсы гана болбосун каналы – телефон, электрондук почта же  web аркылуу байланышса болот.