VIP борбор Сизге, инкассация жана баалуулуктарды коштоо боюнча  кызмат көрсөтүүнү колдонууну сунуш кылат. Кесипкөй инкассаторлор жана “Оптитма Банктын” заманбап банктык автомобилдери,  VIP-кардарлардын жана Сиздин компаниянын баалуулуктарын жана акча каражаттарынын сакталышын жана коопсуздугун камсыз кылат.