Private Banking программасынын катышуучулары үчүн, юридикалык жана салыктык консультация берүү – Кыргызстанда жана чет өлкөдө салык салуу, салыктык пландоо жана дүйнөлүк тажрыйбаны колдонуу менен активдерди түзүмдөштүрүү чөйрөсүндө Сиздин ар кандай суроолоруңузга кесиптик ыкчам чечимдер.