«Оптима Банктын» VIP борбору нотариалдык иш-аракеттердин бардык түрлөрүн жүргүзүү боюнча  кызмат көрсөтүүлөрдү уюштурууну сунуш кылат, анын ичинен: 

 • Келишимдерди күбөлөндүрүү;
 • Документтердин көчүрмөлөрүн  жана Документтеги кол тамгалардын аныктыгын күбөлөндүрүү;
 •  Мурас иштерин тариздөө жана жүргүзүү;
 • Мурас кагазын түзүү;
 • Макулдашууларды, баш тартууларды күбөлөндүрүү; 
 •  Ишеним каттарды берүү;
 •  Жана башка нотариалдык кызматтар.

Кызмат көрсөтүүлөрдүн артыкчылыктары:

 • Жетиштүү кардарлар менен иштөөгө адистешүү;
 • Шаардын борборунда жайгашкан кеңири жана жайлуу кеңсе; 
 •  Кайсы гана жерге болбосун жеке нотариустун баруу мүмкүнчүлүгү;
 •  Документтерди алдын ала даярдоо;
 • Келишимдерди түн ичинде жана майрам күндөрү түзүү мүмкүнчүлүгү.