Сизге, «Оптима Банктын» VIP-борбору  Сизге бекитилген банктын жогорку кесипкөй кызматкерин, атайын дайындалган жеке менеджерди берет, анын функциясына 24/7 бою кардарды коштоо, ар  кандай банктык продуктылар жана кызмат көрсөтүүлөр боюнча  консультацияларды берүү кирет.

 Бишкек шаарындагы VIP-борбордун жеке менеджери -  бул, Сиздин убактыңызды сактоо жана тейлөөнүн жайлуу шарттарын түзүү максатында, каражаттарды борборлоштурулган жана натыйжалуу башкарууну камсыз кылган, банк тарабынан сунуш кылынган продуктыларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү тандоодо Сиздин жардамчыңыз жана финансылык консультантыңыз.