Бишкек шаарындагы VIP-борбордун жабык аймагында  Private Banking кардарлары үчүн кайтарылган өзүнчө токтотмо жай орун алган. VIP-борбордун токтотмо жайы автомобилди жана анын ичиндегилердин сакталышын талаптагыдай видео байкоо менен камсыз кылат. VIP-борбордун ыңгайлуу жана жайлуу токтотуучу өзүнчө жайды пайдаланууну сунуш кылабыз, ал жерде сиздин автомобилиңиз ага кызыккан көздөрдөн алыс болот.