«Оптима Банктагы» коопсуздук. Private Banking кызмат көрсөтүүсүнүн негизинде – капиталды сактоо жана көбөйтүү турат. Private Banking сегментиндеги салымдардын максималдуу сакталышы үчүн, банк тарабынан жогорку тобокелдиктеги операцияларды жүргүзүүдөн баш тартышы практикаланууда.   VIP борбордун кардарлары үчүн маалыматтык коопсуздуктан жана ишенимдүүлүктүн абдан жогорку стандарттарын кепилдөө үчүн, «Оптима Банктын»  VIP борбору дайыма жана бардык жерде иш алып барууга ниеттенүүдө.

«Оптима Банктагы» жашырындуулук. VIP борбордо тейлөө, кардардын маалыматын бекем жашырындуулукта сактоо шартында жүргүзүлөт. «Оптима Банктагы» Private Banking  банктын Private Banking кардарларына берилген маалыматтын толук сакталышын кепилдейт. Банктык операциялардын жашырындуулугу, маалыматтын жашырындуулугунун жана сактоонун катуу стандарттары менен камсыздалат.